Sunday, August 14, 2022

Trip to Nagcarlan, Laguna (Pre-Pandemic)

Nagcarlan is a municipality in the landlocked province of Laguna.

The municipality has a land area of 78.10 square kilometers or 30.15 square miles which constitutes 4.05% of Laguna's total area. Its population as determined by the 2020 Census was 64,866. This represented 1.92% of the total population of Laguna province, or 0.40% of the overall population of the CALABARZON region. Based on these figures, the population density is computed at 831 inhabitants per square kilometer or 2,151 inhabitants per square mile.

Nagcarlan has 52 barangays (PhilAtlas)

Last 2019 was my first time in Nagcarlan, Laguna. It’s quite famous for its underground cemetery. We had a team building (swimming) in Los Banos and after that, I decided to visit this famous landmark. It didn’t disappoint. The place is worth the visit.

IMG_3192

 

There’s a marker describing the Nagcarlan Underground Cemetery:

Sementeryo sa Ilalim ng Lupa ng Nagcarlan

Ang naiiba at nag-iisang sementeryong ito sa Pilipinas ay itinayo ng mga misyonaryong Pransiskano sa pangangasiwa ni Padre Vicente Velloc noong 1845, kasabay ng pagtatayong-muli ng pinalaking simbahan ni San Bartolome at pagtatayo ng kumbento.

Dito nagpulong nang palihim ang mga pinuno ng himagsikan sa Laguna noong 1896.

Sa bias ng kautusan ng pangulo bilang 260, Agosto 1, 1973, na sinusugan ng kautusan bialng 1505, Hunyo 11, 1978, ang sementeryong ito ay ipinahayag na pambansang palatandaang makasaysayan.

Unfortunately, during my visit in 2019, the underground cemetery itself is off limits to tourist due to some repair or maintenance. Good thing there’s a small museum near the cemetery that provides more information about this underground cemetery.

Here are some of the pictures I took of this famous cemetery in Nagcarlan, Laguna.

IMG_3189

 

IMG_3190

 

IMG_3191

 

IMG_3193

 

IMG_3194

 

IMG_3195

 

IMG_3196

 

IMG_3197

 

IMG_3200

 

IMG_3201

 

IMG_3204

 

IMG_3206

 

\

 

IMG_3208

 

IMG_3209

 

IMG_3210

 

IMG_3211

No comments:

Post a Comment